ADOPCJA Subscribe to this list

| Select titles to:
Dziecko w systemie pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży / Katarzyna Braun [et al.] ; zespół aut. pod red. Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego. Edition: Stan prawny na dzień 10 marca 2006 r.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1). Place hold
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1- / [red. nauk. i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch]. Publisher: Warszawa : "Żak", cop. 2003-. Other title: Encyklopedia pedagogiczna dwudziestego pierwszego wieku.Availability: Copies available for loan: [M-112807] (7).
  Copies available for reference: [CZ 37] (8).
Place hold
Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. Edition: Wyd. 2.Publisher: Kraków : Impuls, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-089376] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Place hold
Instytucje wsparcia społecznego : skrypt dla studentów / Dorota Smykowska ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Publisher: Łódź : WSInf Wyższa Szkoła Informatyki, 2007. Availability: Copies available for loan: [M-057050] (2).
  Copies available for reference: [CZ 364] (1).
Place hold
Koncepcja przywiązania : od teorii do praktyki klinicznej / pod. red. Barbary Józefik i Grzegorza Iniewicza. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. Availability: Copies available for loan: [M-058367] (1).
  Copies available for hold on place: [M-117012] (1).
Place hold
Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka / red. Kazimierz Gryżenia. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2009. Other title: Mariage et la famille dans la vie et développement de l'être humain.Availability: Copies available for loan: [M-077566] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108749] (1).
Place hold
Oblicza dzieciństwa / red. Dorota Kornas-Biela. Publisher: Lublin : TN KUL, 2001. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for hold on place: [M-108738] (1). Place hold
Okna życia w systemie opieki nad dziećmi / Beata Krajewska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015. Other title: "Life windows" in the system of childcare.Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce / red. nauk. Józef Kuźma. Publisher: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. Online Access: Click here to access online | Okładka Availability: Copies available for loan: [M-003191] (9).
  Copies available for reference: [CZ KA 37.018.3] (1).
Place hold
Poradnik rodzicielstwa zastępczego / pod red. Agnieszki Kwaśniewskiej ; [aut.] Angelika Gilarska-Pasek [et al.]. Publisher: Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 364] (1). Place hold
Prawna ochrona rodziny / Marek Andrzejewski. Edition: Wyd. 2 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]. Availability: Copies available for loan: [M-047308] (1).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Place hold
Prawo rodzinne / Jerzy Ignatowicz, Mirosław Nazar. Edition: 5. wyd., stan prawny na 1 października 2016 r.Publisher: Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-110172] (3).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Prawo rodzinne i opiekuńcze / red. Tadeusz Smyczyński ; aut. Marek Andrzejewski [et al.]. Edition: 2. wyd., [stan prawny na dzień 15 stycznia 2011 r.].Publisher: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Przyjaźnie dzieci / Judy Dunn ; z przedm. Jerome'a S. Brunera ; tł. Marta Białecka-Pikul. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.9] (1). Place hold
Psychologiczne konteksty Internetu / red. naukowa Barbara Szmigielska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. Online Access: Spis treści Availability: Copies available for loan: [M-058931] (3).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Rodzice i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Milewskiej i Aleksandry Szymanowskiej. Publisher: Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000. Availability: Copies available for loan: [M-004508] (15).
  Copies available for hold on place: [M-107727] (1).
Place hold
Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia / Napoleon Wolański. Edition: Wyd. 7 zm.Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-031823] (9).
  Copies available for reference: [CZ 611/612] (1).
Place hold
Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1). Place hold
Sieroctwo społeczne : psychologiczna analiza zaburzeń w zachowaniu się wychowanków domów dziecka / Stanisław Kozak. Publisher: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Availability: Copies available for loan: [M-062731] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.3] (1).
Place hold
Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. Availability: Copies available for loan: [M-051364] (2).
  Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1).
Place hold
Standardy ochrony praw dziecka / redakcja Marek Michalak ; opracowanie: Biuro Rzecznika Praw Dziecka. Publisher: Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 342.7] (1). Place hold
Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych / Alicja Czerederecka, redakcja ; opracowanie redakcyjne Janusz Opyrchał-Bojarski. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2016. Availability: Copies available for loan: [M-104150] (15).
  Copies available for reference: [CZ 347.6] (1).
Place hold
Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; [Instytut Nauki o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II]. Publisher: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. Availability: Copies available for hold on place: [M-108771] (1). Place hold
Wybrane aspekty rozwoju społecznego człowieka w ciągu życia / red. zeszytu Hanna Liberska. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. Availability: Copies available for hold on place: [M-095963] (1). Place hold
Wychowanie do życia w rodzinie : słownik pojęć / pod red. Krystyny Ostrowskiej. Publisher: Kraków : "Rubikon", 2004. Availability: Copies available for reference: [CZ 37.018.1] (1). Place hold
Wychowawcze funkcjonowanie współczesnej rodziny polskiej / Teresa Ewa Olearczyk. Publisher: Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii "Educator", 2001. Availability: Copies available for loan: [M-066186] (1).
  Copies available for reference: [CZ 316.811/.815] (1).
  Checked out (1).
Place hold
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych / pod red. nauk. Marka Andrzejewskiego. Publisher: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013. Availability: Copies available for reference: [CZ 347.6] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha