ALKOHOLOWY ZESPÓŁ PŁODOWY (FAS) Subscribe to this list

| Select titles to:
Alkoholizm ojców a sytuacja rodzinna i szkolna dzieci / Marian Ochmański. Edition: Wyd. 2 zm. i popr.Publisher: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-075626] (1).
  Copies available for hold on place: [M-107723] (1).
Place hold
Dziecko dys-logiczne : dlaczego miliony dzieci cierpią na nadpobudliwość, zaburzenia uwagi, zaburzenia umiejętności szkolnych, depresję, są agresywne, zbuntowane lub porywcze - i co możemy z tym zrobić / Bernard Rimland ; [tł. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska]. Publisher: Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010. Other title: Dyslogic syndrome.Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. Publisher: Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2011. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Gdzie się podziało moje dzieciństwo : o dorosłych dzieciach alkoholików / [red. Piotr Żak]. Edition: Wyd. 2 popr.Publisher: Kielce : "Charaktery", 2006. Availability: Copies available for hold on place: [M-095887] (1). Place hold
Interdisciplinary nature of modern medicine = Interdyscyplinarność współczesnej medycyny / editors Krzysztof Rejman, Sławomir Rudzki, Jarosław Noworól, Marta Cebulak, Barbara Stawarz. Publisher: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016. Other title: Interdyscyplinarność współczesnej medycyny.Availability: Copies available for hold on place: [M-115365] (1). Place hold
Nauka o uzależnieniach : od neurobiologii do skutecznych metod leczenia / Carlton K. Erickson ; przeł. Jerzy Vetulani. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010. Availability: Copies available for loan: [M-084243] (1).
  Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1).
Place hold
Pediatria : podręcznik dla studentów i lekarzy / [red.] Paul H. Dworkin ; [z ang. tł.: Teresa Agopsowicz-Olipra et al.]. Edition: Wyd. 1 pol. / pod red. Jana Pellara.Publisher: Wrocław : Urban & Partner, 1993. Other title: Pediatrics.Availability: Copies available for loan: [M-016977] (1).
  Copies available for reference: [CZ 616-053.2] (1).
Place hold
Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, J. Lyn Rhoden ; [tł. Monika Szymankiewicz i zespół]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. Availability: Copies available for loan: [M-003457] (9).
  Copies available for reference: [CZ 159.9] (1).
Place hold
Psychologia dziecka / Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller ; red. nauk. Anna Matczak ; przetł. Małgorzata Babiuch [et al.]. Edition: Wyd. 2.Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Availability: Copies available for loan: [M-079933] (2).
  Copies available for reference: [CZ 159.92] (1).
Place hold
Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. Publisher: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Rodzina w nurcie współczesnych przemian : studia interdyscyplinarne / red. Dariusz Krok, Paweł Landwójtowicz. Publisher: Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2010. Availability: Copies available for loan: [M-065962] (1).
  Copies available for hold on place: [M-108781] (1).
Place hold
Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. Publisher: Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2007. Availability: Copies available for reference: [CZ 159.92] (1). Place hold
Vademecum bezpieczeństwa wewnętrznego : współczesne zagrożenia / redaktor naukowy Marek Z. Kulisz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. Publisher: Nysa : Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2018. Availability: Copies available for reference: [CZ 351.74/.75] (1). Place hold
Wspomóc uzależnionych od alkoholu : refleksja psychologiczno-teologiczna / red. Jan Dziedzic, Jan Klimek. Publisher: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. Online Access: Click here to access online Availability: Copies available for reference: [CZ 613.81/.84] (1). Place hold
Wybrane obszary diagnozy, profilaktyki, terapii w teorii i praktyce pedagogicznej = Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Małgorzata Przybysz-Zaremba, Joanna Stepaniuk. Edition: Wydanie pierwsze.Publisher: Warszawa : Difin, 2020. Other title: Diagnosis, prevention and therapy in pedagogical theory and practice : selected areas.Availability: Copies available for reference: [CZ 37] (1).
  Checked out (2).
Place hold
Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. Availability: Copies available for reference: [CZ 376-058.53] (1). Place hold
Log in to create new lists.

Powered by Koha